Sales Manager - Sverige

Du är alltid välkommen att kontakta oss

DSV Frö – gräsfrö direkt till den professionella marknaden
DSV koncernen, som är en av världens ledande företag inom förädling av gräsfrö, etablerar sig via sitt danska dotterbolag nu på den svenska marknaden med en fast säljavdelning.

På den svenska detaljhandeln kommer DSV Frö att representeras av Emma Rasmusson. DSV Frö levererar gräsblandningar till den professionella sektorn såsom bygg- anläggningssektoren, sportarenor och kommuner. Utöver blandingar med gräsfrö av högsta kvalité, har DSV Frö också ett konkurrenskraftigt sortiment av olika natur- och blomsterblandningar.

Särskilt utmärker sig DSV Frö med grässorter som toppar internationella rankinglistor, tex den engelska STRI-listan. Tillsammans med företagets expertis och erfarenhet gällande sammansättning av optimala fröblandningar, gör detta DSV Frö redo att serva den professionella marknaden med fröblandningar i toppen av den internationella ligan.

Information om produkter och tjänster

Jag samtycker härmed till att DSV Frø Danmark A/S använder och behandlar mina personuppgifter för att informera mig om dina produkter och tjänster skriftligen, per telefon eller via e-post. Du kan när som helst återkalla detta samtycke till DSV Frø Danmark A/S via e-post på info@dsv-froe.dk, telefon: +45 9742 0533.

Integritetspolicy