För kravlösa vägrenar. Blandningen innehåller hårdsvingel och rödsvingel som klarar sig med minimalt med gödning och är idealiska som tåligt gräs till vägrenar, ängsytor etc. som inte klipps ofta.

Sammansättning
AndelArter och sorter
50% Rödsvingel med långa utlöpare, Relevant
20% Rödsvingel med korta utlöpare, Nicole
30% Hårdsvingel, Negev
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd2 kg/100 m²