Framavlad av ekologiska odlare med fokus på miljön
Villa-Eko är en robust organisk blandning som ger en fin ekologisk gräsmatta för vanligt bruk. Sorterna är väl testade grässorter som produceras av dedikerade ekologiska odlare, där miljöhänsyn ständigt står i fokus. Villa-Eko är anpassad till de flesta jordtyper och säkerställer en snabb och varaktig etablering. Bör gödas med ekologiskt godkänd gräsgödsel vid etablering.
Sammansättning
AndelArter och sorter
50%Engelskt rajgräs, Transate Eko
50%Rödsvingel med långa sidoskott, Dipper Eko
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²