NYHET 2022

Nu med tetraploid Tetrasport! Snabbgroende sunda och täta sportgräsmattor.

Hög sjukdomsresistens och slitstyrka är karakteristiskt för blandningen, som innehåller extra vinterhärdiga rajgräs samt ängsgröe - arter som snabbt läker hål och skador i gräsmattan.

Sammansättning
AndelArter och sorter
25% Engelskt rajgräs, Tetrasport tetraploid
20%Engelskt rajgräs Beckham
25%Engelskt rajgräs Promotor S
30% Ängsgröe, Markus S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²