100 års fröproduktion

DSV Frø Danmark A/S är ett dotterbolag av Deutsche Saatveredelung AG, vars huvudsäte finns i Lippstadt, Tyskland.
Deutsche Saatveredelung är en av Europas ledande plantförädlingsverksamheter, som skapar nya sorter av gräs- och klöverfrö till lantbruk och gräsmattor, samt korn, raps och fånggröda.

DSV koncernen består av ca. 750 medarbetare med dotterbolag i Holland, Frankrike, England, Polen, Ukraina, Kanada och Argentina.

Det danska dotterbolaget omfattar ca. 60 medarbetare i Danmark och Sverige, som primärt är sysselsatta med produktion och försäljning av gräs- och klöver frö till hela världen.
Koncernen eftersträvar en mycket hög kvalitetsnivå i förädlingen av nya sorter – samt en mycket hög renhetsnivå i produktionen av frö.

Fröavel

Produktionsytan är ungefär lika stor vid filialerna i Holstebro och i Slagelse.  

På Holstebro bearbetar vi alla rajgräs, rajsvingel och ängssvingel. 

I Slagelse bearbetar vi rödsvingel, änggräs, rörsvingel, hundäxing, hårdsvingel, timotej och klöver.

För avelsarbetet har båda avdelningarna moderna mottagnings- och torkanläggningar, och DSV Frøs renserier representerar den senaste tekniken inom fröbehandling.

Förädling

De flesta sorter som DSV Frø producerar och säljer kommer från DSVs förädlingsföretag.

I det omfattande förädlingsprogrammet ingår de flesta gräs för både vall och gräsmatta samt vitklöver. Bearbetning sker i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike och sorterna testas på många platser över hela Europa.

Testning av sorter

Testning av nya sorter som ska säljas i Danmark har en central plats i vår affärsstrategi.

Testen omfattar bruksegenskaper för användning i jordbruk eller för gräsmatta, för att säkerställa de bästa sorterna för användarna.

Dessutom testas många sorter för fröutbyte, så att DSV Frøs odlare garanterat får sorter med hög avkastningspotential.

Testarbetet utförs bland annat. i samarbete med SEGES, TystofteFonden och Forsøgsvirksomheden Ytteborg.