Stark rödsvingelblandning för eftersådd av fairways, bestående av alla 3 typerna av rödsvingel. Sunda och skottäta sorter med hög torktolerans.

Sammansättning
AndelArter och sorter
30%Rödsvingel med korta sidoskott, Euromarie
30% Rödsvingel tätvuxen, Annalena
40% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-3 kg/100 m²