För gräsytor som sällan gödslas.

Långsamtväxande, torktolerant och mycket anspråkslöst. Kan användas överallt där gödningstillförsel är utesluten eller minimal. Gödning rekommenderas vid etablering. Tål både frekvent och mera sällsynt klippning, beroende på ägarens val.

Också mycket lämplig för användning tillsammans med Blomstermarksblandning och Margueritblandning, när du etablerar blomsterängpartier i trädgården.
Sammansättning
AndelArter och sorter
50%Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
5%Rödsvingel med korta sidoskott, Nicole
20%Rödsvingel utan sidoskott, Caracter
25%Hårdsvingel, Mentor/Negev
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd2 kg/100 m²