Finbladig blandning med det bästa vi kan erbjuda inom rödsvingel samt hela 30 % rödven. Blandningen kan klippas ner till 4,5–5 mm. Blandningen är anspråkslös och fungerar särskilt bra i det svenska klimatet. Vacker vinterfärg. Bör gödslas vid etablering.

Sammansättning
AndelArter och sorter
20%Rödsvingel med korta utlöpare, EuroMarie
20%Rödsvingel med korta utlöpare, Charlotte S
15%Rödsvingel tätvuxen, Annalena S
15%Rödsvingel tätvuxen, Eurocarina
30% Rödven, AberRegal
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-2,5 kg/100 m²