För reparation av villamattan.
 
Blandningen innehåller snabbgroende, friska och slitstarka rajgräs samt vackra härdiga sorter av rödsvingel.
Sammansättning
AndelArter och sorter
25%Engelskt rajgräs, Tetrasport tetraploid
25%Engelskt rajgräs Pollen
25%Engelskt rajgräs. Vesuvius S
5%Rödsvingel med korta utlöpare, Nicole
10%Rödsvingel tätvuxen, Joanna S
10%Rödsvingel med långa utlöpare, Mellori S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-3 kg/100 m²