Sund och slitstark fröblandning för renovering av hårt belastade utslagsplatser. Snabb etablering tack vare 60 % av det extra finbladiga och starka sport-rajgräset.

Sammansättning
AndelArter och sorter
30% Engelskt rajgräs, Eventus S
30% Engelskt rajgräs, Promotor S
20% Rödsvingel tätvuxen, Annalena S
20% Rödsvingel med korta utlöpare, Charlotte S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-3 kg/100 m²