För renovering av bollplaner, även under kallare perioder. De väl beprövade sorterna är mycket slitstarka och finbladiga samt har täta skott. Samtidigt prioriteras groning vid relativt låga temperaturer.

För alla sport-rajgräs uppnås bästa resultat genom regelbunden vertikalskärning och gödsling – vilket ger en jämn, tät och tilltalande spelyta.

Sammansättning
AndelArter och sorter
25%Engelskt rajgräs, Tetrasport
25%Engelskt rajgräs, Vesuvius S
25%Engelskt rajgräs, Beckham S
25%Engelskt rajgräs, Pollen
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-5 kg/100 m²