För renovering av bollplaner. De testade sorterna är mycket slitstarka och finbladiga, och har täta skott. För alla sport-rajgräs uppnås de bästa resultat genom regelbunden vertikalskärning och gödsling – vilket ger en jämn, tät och tilltalande spelyta

Sammansättning
AndelArter och sorter
25%Engelskt rajgräs, Tetrasport
25%Engelskt rajgräs, Vesuvius S
25%Engelskt rajgräs, Promotor S
25%Engelskt rajgräs, Pollen
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-5 kg/100 m²