DanskRobust är en mångsidig blandning som behöver lite vård och inte ställer höga krav på växtförhållandena. Blandningen trivs såväl i torra som i fuktiga förhållanden, i sol eller halvskugga. DanskRobust tål lättare slitage. Blandningen är avsedd för områden kring kontors- och industritomter, byggarbetsplatser och liknande. Gräsmattan blir inte lika tät som den från exklusivare blandningar. Relativt snabbväxande.
Sammansättning
AndelArter och sorter
70%Engelskt rajgräs
30%Rödsvingel
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²