Finbladig blandning med det bästa vi kan erbjuda inom rödsvingel samt 15 % rödven. Blandningen kan klippas ner till 4,5–5 mm. Blandningen är anspråkslös, den fungerar mycket bra i det svenska klimatet och har en fin vinterfärg. Bör gödslas vid etablering.

Sammansättning
AndelArter och sorter
25%Rödsvingel med korta utlöpare, Charlotte S
20%Rödsvingel med korta utlöpare, Euromarie
20%Rödsvingel tätvuxen, Annalena S
20%Rödsvingel tätvuxen, Eurocarina
15% Rödven, AberRegal
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd2-3 kg/100 m²