En klassisk blomsteräng/vildäng med inhemska arter
Margeritblandning, ett- och flerårig, trädgård (100 g)

Artikelnr: 427020

Innehåll: Klätt, blåklint, esparsette, prästkrage, kornvallmo, blåeld, rödblära, hundtunga, smällglim, käringtand, röllika, gulmåra, rödklöver, vitblära, gulsporre, kummin, backglim, myskmalva, vildmorot. 

Sådjup: 0,5 cm

Förpackningsstorlek: 100 gram (till 50 m²)

Såtid: vår eller sensommar

Kan ev. blandas i Kravlös Svingelblandning

Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängdca. 2-4 g/m²