Shadow Turf är mycket lämplig för områden där sol- och skuggförhållanden kan vara kritiska. Shadow Turf innehåller förutom engelskt rajgräs och rödsvingel även skuggtåliga sorter som tuvtåtel och rörsvingel. Detta innebär att blandningen kan användas både i torr och fuktig skugga. Vi rekommenderar sådd före 15 augusti. Bör gödslas med gräsgödning vid etablering.
Sammansättning
AndelArter och sorter
10%Engelskt rajgräs, Starfire
25%Rödsvingel, Ryder S
25% Rörsvingel Melyane
25% Rörsvingel Regenerate
15% Tuvtåtel Desanto
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd2,5 kg/100 m²