Blandningar

Vägrenar som sällan klipps
 
Bästa valet för vägrenar
 
Sluttningar och diken
 
Anspråkslös och slitstark

 

Utan sidoskott, sprider sig inte
 
LAR, gräs på taket, vid sommarstugan, i salt atmosfär, strand
 
DSV Naturgräsblandning (421047)
Vacker svajande gräsäng
 
Svingelblandning utan utlöpare (401063)
Används tillsammans med blomsterblandningar, inhemska arter