Bästa blandningen för nyetablering
Stadion-Turf är vårt bästa alternativ för etablering på prestigefyllda stadiumanläggningar.

Här har vi kombinerat våra bästa sport-rajgräs med våra bästa och mest slitstarka ängsgröesorter. Kombinationen säkerställer hög motståndskraft mot snömögel eftersom ängsgröe inte angrips av snömögel och de valda rajgräsen har visat sig ha hög motståndskraft i det tyska testet (RSM), samtidigt som alla sorter är högt rankade på den engelska STRI-listan.
 

Toppsorter
Vårt förslag till lösning när stadiumanläggningar ska etableras. Här har vi kombinerat sport-rajgräs med våra bästa, mest vinterhärdiga och slitstarka ängsgröe.

Sammansättning
AndelArter och sorter
30% Engelskt rajgräs, Eurosport
30%Engelskt rajgräs, Vesuvius S
20%Ängsgröe, Limousine S
20%Ängsgröe, Markus S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²