Europas bästa sports-rajgräs
Glöm rajgräs med påstådda utlöpare. Här får du bara absoluta toppvarianter på den aktuella och oberoende engelska STRI S1-listan. Sorterna Europitch, Eurodiamond, Eurocordus och Eurobeat – Europas bästa och mest slitstarka lag för prestigefyllda stadiumanläggningar där bara det bästa är gott nog!
 
Sorterna Europitch, EuroDiamond, Eurocordus och Eurobeat gör för närvarande sitt segertåg på flera stadiumanläggningar. I England används till exempel sorterna på många Premier League-arenor, eftersom de toppar den engelska topplistan – STRI-listan.

Inga andra blandningar på marknaden har en högre andel toppsorter!

Sammansättning
AndelArter och sorter
25%Engelskt rajgräs, Europitch
25%Engelskt rajgräs, Eurodiamond
25%Engelskt rajgräs, Eurocordus S
25%Engelskt rajgräs, Eurobeat
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-5 kg/100 m²