DSV Naturgräsblandning är den vackra svajande gräsängen som förblir vacker i många år. Kan sås ensam eller med diverse blomsterblandningar (vi rekommenderar max 10% av blomsterfrömängden).

Alla grässorterna är tuvbildande (utan utlöpare) och är naturligt hemmahörande i svensk natur. Rekommenderad såtid är tidig vår eller tidig höst. Bör inte gödslas.

Skötselråd: Klipps en gång om året i slutet på september,  ca 20cm högt. Klippet tas bort.

Blommar året efter sådd.

Sammansättning
AndelArter och sorter
35%Rödsvingel
5%Rörsvingel
30%Hårdsvingel
15%Fårsvingel
7%Tuvtåtel
5%Timotej
2%Hundäxing
1% Luddtåtel
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1 kg/100 m²