med ca. 15 arter


Sommarblomster innehåller cirka 15 olika arter – halvhög blandning, främst ettåriga.

Såtid: april–juni

Sådjup: ca 0,5 cm

Förpackningsstorlek: 1 kg

Varaktighet: Blandningen är ettårig – dock kan flera arter fröa av sig med frön som kommer att gro året därpå.

Innehåll:
Sommarslöja, Sömntuta, Hundtunga, Jungfrun i det gröna, Blåvinda, Blåklint, Prästkrage, Roseneternell, Kornvallmo, Iberis, Sommar adonis, Ringblomma, Clarkia, Praktmalva

Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängdca 2-4g/m2