För extra snabb reparation av villagräsmattor. Blandningen innehåller särskilda sorter med extremt snabb groning, även under kalla eller svåra såningsförhållanden. Bör gödas med gräsgödsel vid etableringen.
Sammansättning
AndelArter och sorter
25%Engelskt rajgräs, Starfire, tetraploid
25%Engelskt rajgräs, Pollen
30% Rödsvingel med långa utlöpare, Mellori S
20%Westerwoldisk rajgräs, Arnoldo
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²