Tetraploid Tetrasport har visat sig vara fantastisk till reparation/stödsådd/punktsådd av bollplaner under lågsäsong.

Tetrasport är 100% tetraploid och ger en mycket snabb etablering, särskilt under kalla perioder. Samtidig är sorten mycket frisk.

Används också i målområdet och andra områden med mycket slitage. Färgen är djup grön både sommar och vinter.

Sammansättning
AndelArter och sorter
100% Engelskt rajgräs, Tetrasport tetraploid
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-5 kg/100 m²