Blandningar

Rödsvingel och rödven
 
Toppkvalitet inom rödsvingel
 
Rödsvingel och extra rödven
 
Slitstark och finbladig

 

Engelskt rajgräs, och rödsvingel
 
Rödsvingel och ängsgröe
 
Rödsvingel till fairways