DSV Vildängsblandning. Ett- och flerårig utan gräsarter. 
Innehåller ca 75 olika arter.

Artikelnr: 427037 (200 g) och 421037 (1 000 g)

DSV Vildängsblandning innehåller ett-, två- och fleråriga blomsterarter (annuell, bienn, perenn).
Blandningen blommar över en lång period med många olika färger. Blandningen ändrar utseende under säsongen.

Några av annuellerna är självsående om fröna får mogna.
Var uppmärksam på att alla arter i blandningen inte kan förväntas etableras från start eller på alla ställen - jordtyp och jordens näringsinnehåll mm påverkar.

Utsädesmängd 1,5-4g / m2

Sådjup: 0,5 cm

Såtid: tidig vår eller sensommar/höst.

Skötsel: Slås en gång per år i ca 20cm höjd i slutet på september. Klippet tas bort då det inte ska tillföras näring.

Innehåll
Svenskt namnvetenskapligt namn
Röllika Achillea millefolium
Sommar adonis Adonis aestivalis
SmåborreAgrimonia eupatoria
Klätt Agrostemma githago
SvaltingAlisma
SlöjsiljaAmmi majus
Dill Dill
Färgkulla Färgkulla
Getväppling Anthyllis vulneraria
Akleja Aquilegia vulgaris
Trift Armeria maritima
Malört Artemisia absinthium
Rosenglim Rosenglim
Tusensköna Bellis perennis
Ringblomma Calendula officinalis
Ängs-klocka Campanula patula
Svartkummin Carum carvi
RotkörvelChaerophyllum bulbosum
Välsignad tistel Cnicus benedictus
Ögonblom Coreopsis
Fibbla Crepis sp
Blåklint Cyanus segetum
Hundtunga Cynoglossum officinale
Riddarsporre Delphinium
FjädernejlikaDianthus plumarius
Fingerborgsblomma Digitalis
Kardvädd Dipsacus
Drakblomma Dracocephalum ruyschiana
Blåeld Echium vulgare
Kårel Erysimum
Sömntuta Eschscholzia
Älggräs Filipendula ulmaria
Gulmåra Galium verum
Nejlikrot Geum
Bollgilia Gilia capitata
Hesperis Hesperis
Hökfibbla Hieracium
Äkta Johannesört Hypericum perforatum
Isop Hyssopus officinalis
Ålandsrot Inula helenium
Åkervädd Knautia arvensis
Plister Lamium
Lejonfibbla Leontodon
Krasse Lepidium sativum
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Sumpört Limnanthes douglasii
Sporre Linaria
Blomsterlin Linum grandiflorum
Berglin Linum perenne
FackelblomsterLythrum salicaria
Strandlövkoja Malcolmia maritima
Rödmalva Malva sylvestris
Kamomill Matricaria chamomilla
GullstråleMentzelia lindleyi
Förgätmigej Myosotis
Kärleksblomst Nemophila
Jungfrun i det gröna Nigella damascena
Nattljus Oenothera lamarkiana
Kornvallmo Papaver rhoeas
Pimpinell Pimpinella
Svartkämpe Plantago lanceolata
Gåsört Potentilla anserina
Brunört Prunella vulgaris
Gul reseda Reseda lutea
Ängsskallra Rhinanthus minor
Kryddsalvia Salvia officinalis
Såpnejlika Saponaria
Glim Silene
Venusspegel Specularia speculum
Syske Stachys
Timjan Thymus
Bukett / Hornviol Viola cornuta
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd2–4 g/m²