Kant-Turf är en idealisk lösning för kyrkogården, längs gångar, cykelvägar, terrasser och blomsterbäddar etc. där gräset inte får sprida sig.

Kant-Turf består av arter utan sidoskott, vilket betyder mindre rensning där gräset är oönskat.

Kant-Turf är samtidigt extremt anspråkslös.

Sammansättning
AndelArter och sorter
15%Engelskt rajgräs, Pollen
35%Rödsvingel utan utlöpare, Joanna S
35%Rödsvingel utan utlöpare, Caracter
15% Hårdsvingel, Mentor
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²