Hämtar själv näringsämnen ur luften
Euromic är en mikroklöver som du själv kan tillsätta din trädgårdsgräsblandning.

Euromic mikroklöver binder kväve från luften och ger din gräsmatta djupare färg och minskat gödningsbehov.

Mikroklöver är småbladiga, extremt torktoleranta och tål mycket frekvent och kraftig nedklippning.

Blandas normalt i till 5–10 % av mängden gräsfrö.

Balansen mellan gräs och klöver kan därefter justeras genom tillsats av kvävegödning. Ju mindre kväve du tillsätter desto mer klöver får du.

Bör sås senast slutet av augusti. Detta då plantan ska hinna etablera sig innan övervintringen.

Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd 5 - 10% av mängden gräsfrö