Bästa blandningen för vägrenar!
Blandningen har kompletterats med en snabbgroende och kraftfull italiensk rajgräs som amgräs. Italiensk rajgräs dör av hård frost när den har tjänat sitt syfte.
Under denna etableras den blivande blandningen av rödsvingel, hårdsvingel, rödven och krypven.
För sluttningar rekommenderar vi alltid sprutsådd för att undvika erosion.
Hög salt- och torktolerans är viktiga egenskaper hos denna blandning.

Sammansättning
AndelArter och sorter
10%Italiensk rajgräs (ettårig), Majesty
35%Rödsvingel med korta utlöpare, Nicole
25%Rödsvingel tätvuxen, Joanna S
20% Hårdsvingel, Negev
5% Rödven, Highland
5% Krypven, Kromi S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd2 kg/100 m²