Krypven MacKenzie är också är en högt värderad sort.
Sorten imponerar på både SCANGREEN- och STRI-listan med sin oöverträffade vintertålighet samt sitt goda helhetsintryck. Mackenzie är en amerikansk förädling.

Sammansättning
AndelArter och sorter
100%Krypven, MacKenzie
30% Rödsvingel tätvuxen, Annalena
40% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd0,5-0,8 kg/100 m²