Blomstermarksblandning. Ett- och flerårig 

Artikelnr: 427019 (200 g) och 421019 (1 000 g)

Innehåll:
Lin, pimpinell, esparsette, gräslök, käringtand, rödblära, prästkrage, clarkia, vitblära, blåklint, kornvallmo, färgkulla, bovete, rödklöver, röllika.

Sådjup: 0,5 cm

Förpackningsstorlek: 200 gram (till 50 m²) och 1 000 gram (till 250 m²)

Såtid: tidig vår eller sensommar/höst

Kan blandas i med Kravlös Svingelblandning eller Naturgräsblandning.

Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängdca. 4 gram/m 2